Läge att söka innovationscheckar - upp till 100 000 kr

Vi på IDC är förmedlare av Vinnovas innovationscheckar. Det innebär att vi tar emot ansökningar och förmedlar innovationscheckar och just nu finns många checkar att förmedla så tveka inte att kontakta oss om du har en idé om en produkt eller tjänst där du behöver undersöka potentialen innan du tar nästa steg. Lämna in din ansökan innan 31 januari 2018.

Hos Vinnova finns både Innovationscheckar och IP-checkar att söka, båda checkarna ger maximalt 100 000 kronor. Verkar det på något sätt otydligt så kontakta oss så hjälper vi dig hittar rätt typ av stöd för ditt ärende.

  • Innovationscheckar

    Finns till för köp av externa tjänster hos institut, universitet, högskolor eller annan kunskapsleverantör. Den externa kunskapen ska vara specialistkompetens och bidra till att ett innovationsprojekt startas eller får bättre fart. Det kan handla om nya affärsmodeller, nya organisatoriska lösningar, partnerskap, produkter, tjänster, processer eller liknande.

  • IP-checkar

    Används till köp av konsulter med kompetens att ge affärsstrategisk rådgivning om hantering av immateriella tillgångar. Den externa kunskapen ska vara specialistkompetens för framtagande av en affärsstrategi för hantering av företagets immateriella tillgångar.

Vem kan söka?

Företag med 3-250 anställda kan få en check värd 100 000 kronor för att pröva en god idé som annars inte skulle vidareutvecklas. Checkarna används för att köpa extern hjälp från forskningsinstitut, universitet, högskolor eller privata konsulter. Till exempel handlar det om att undersöka innovativa och nya affärsmodeller, produkter, tjänster och processer. Beloppet kan också användas för att ta fram en strategi för hantering av immateriella tillgångar.

Ett bra exempel är företaget Skeby Gårdar som under 2017 har bedrivit ett utvecklingsprojekt kring utredning om hur linolja påverkas av olika temperaturer. När vi diskuterar avrapportering på projektet och kommande steg i utvecklingen så belyser Nicklas Lundberg, VD Skeby Gårdar betydelsen av innovationschecken.

Vi hade aldrig kunnat dra igång det här projektet om vi inte fått Innovationschecken.

Nicklas Lundberg från delägarföretaget Skeby Gårdar

finansiering (30)

Ett av våra delägarföretag som fått innovationscheckar

Ett av våra delägarföretag behövde bredda sitt sortimentet och ge sig in på ett nytt område – från att verka enbart på hemmiljösidan till att även vara på offentligsidan. Dessutom behövde varumärket stärkas för att nå målgruppen. Företaget sökte och tilldelades en innovationscheck för utveckling av prototyper med en för företaget ny 3D-teknik. De beviljades även en konsultcheck som användes till att göra design- och marknadsstudier och utveckla en helt ny webb- och säljstrategi. En fotomanual togs fram med nya kollektioner och ett nytt formspråk som underlättar för designers och arkitekters arbete.

Resultatet blev ökat intresse, ökad orderingång och nyanställningar

På möbelmässan i Stockholm ställde företaget ut fem nya bordsserier med tillhörande stolar. Antalet besökare i montern uppskattades till att vara fyra gånger så många som året innan. Orderingången ökade, en ny säljare och en logistiker anställdes. I produktionen anställdes Även i produktionen har man anställt två personer och kommer att rekrytera en produktionschef efter sommaren. En ny NC-maskin är installerad dessutom. Läs mer om det caset här.

Delägarföretaget har verkligen tagit till sig möjligheterna med offentlig finansiering för sina projekt och på köpet fått bättre kunskap och en stabilare produktutvecklingsprocess.

Johan Svensson, IDC West Sweden AB.

Läs mer på Vinnovas hemsida

Läs Johans bästa finansieringstips

Läs mer om finansieringslösningar IDC kan stötta med

Vinnova logotyp

Vill du veta mer?

Hör av dig till Johan om du vill veta mer om Innovationscheckarna.

Industriell utvecklare

0500-50 25 22

Johan Svensson

Industriell utvecklare

Jag börjar med att berätta lite mitt om personliga foto. Tanken är att försöka visa vad mitt största intresse är; skog och jakt. Men mycket tid går även åt för löpträning, skidåkning, familjeliv med två barn och vår nya familjemedlem, hundvalpen Diza.

Jag har jobbat med produktutveckling och finansiering här sedan 2012 och fungerar även lite som en länk mellan småföretagen och akademin. Det innebär att jag lyssnar av företagens behov och utmaningar och hjälper dem hitta en lösning. Det kan vara hjälp i form av samverkan med andra företag, forskningsinstitut eller konsulter. Det är fantastiskt roligt att tillsammans med företagen hitta en lösning och på så sätt få uppskattning för vårt jobb.

IDC skulle jag sammanfatta med orden lyhörd, nyfiken och engagerad. För att förstå företagens behov behövs mycket av dessa egenskaper.

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 22

Dela Via