Klimatklivet – ekonomiskt stöd för industrier

Genom Klimatklivet kan företag söka klimatinvesteringsstöd i syfte att minska utsläppen av växthusgaser. Från och med den 25 juli gäller nya juridiska förutsättningar för den som vill söka pengar, bland annat finns nu ökade möjligheter att söka pengar för tillvaratagande av spillvärme från industrier. Kraven på vad som ska finnas med i en ansökan till Klimatklivet har också ändrats och förenklats.

Klimatklivet hjälper lokala aktörer att satsa på smarta lösningar som minskar klimatpåverkan. Investeringsstödet kan bland annat ges till projekt inom transporter, energieffektivisering, infrastruktur, avfall, fjärrvärme och informationsspridning. Stödet ges till de åtgärder som ger störst klimatnytta per investerad krona. Det finns 1,2 miljarder kronor att söka till lokala klimatåtgärder.

Klimatåtgärder som får investeringsstöd

Exempel på klimatåtgärder som har fått stöd under tidigare ansökningsperioder är:

 • Laddstationer och snabbladdare
 • Tankstationer för biogas eller HVO
 • Konvertering av fossilt bränsle till biobränslen (exempelvis konvertering av oljepanna till biogaspanna eller pelletspanna)
 • Optimerad deponigasanvändning
 • Destruktion av restgaser
 • Utökad biogasproduktion
 • Simulator för sparsam traktorkörning
 • Fjärrvärme (exempelvis användning av överskottsvärme inom industrin)

– Hittills har över 1000 åtgärder fått stöd; allt från stora industrianläggningar för 400 miljoner kronor till laddstationer för elbilar i bostadsrättsföreningar för 20 000 kronor.

Nanna Wikholm, projektledare för Klimatklivet.

Vem kan söka klimatinvesteringsstödet?

Alla förutom privatpersoner kan söka investeringsstödet, till exempel kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser.

När går det att ansöka?

Det går att söka klimatinvesteringsstöd under följande perioder 2017:

 • 9 januari – 31 januari. Beslut planeras till april.
 • 10 mars – 3 april. Beslut planeras till juni.
 • 7 augusti – 11 september. Beslut planeras till november.
 • 9 oktober – 9 november. Beslut planeras i början av 2018.
Information och rådgivning

Onsdagen den 4 oktober kl 13:00-16:00 finns möjlighet att få veta mer om de senaste förutsättningarna för stödet samt möjlighet att prata med handläggare på plats. Träffen sker i Ullevi restaurang och konferens. Anmälan hittar du här.

Hur kommer jag till ansökan?

Vill du veta mer eller komma till ansökan gå in på följande sidor.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Naturvårdsverket

Läs Naturvårdsverkets pressrelease

klimatklivet

Vill du veta mer?

Hör av dig till Fredrik för mer information.

Produktion

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Produktion

Här kommer du snart kunna läsa lite mer om just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad.

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 12

Dela Via

Fler nyheter som du kanske gillar
Cecilia tipsar: Vill du inspireras inom strategisk kompetensförsörjning och HR? IDC Skövde

Kompetens | Tips från IDC

Cecilia tipsar: Vill du inspireras inom strategisk kompetensförsörjning och HR?

I vårt projekt Kompetensnavet fokuserar vi till stor del på strategisk kompetensförsörjning. Jag jobbar bland annat med att upphandla leverantörer av…

Lars tipsar: Omvärldsbevakning – planera för framtiden kikare

Tips från IDC

Lars tipsar: Omvärldsbevakning – planera för framtiden

Omvärldsbevakning förknippas ibland med något dyrt, krångligt och tidskrävande. Så är det inte alls! Jag vill tipsa om ett seminarium…

Lisa tipsar: Frukostföreläsningar om kommunikation Korall

Event | Tips från IDC

Lisa tipsar: Frukostföreläsningar om kommunikation

Under hösten arrangeras tre frukostföreläsningar i Lidköping av Campus Västra Skaraborg och Destination Läckö Kinnekulle. De har tema varumärke, kommunikation…

Arne tipsar: CSR Västsverige, en bra kunskapsbank för socialt hållbarhetsarbete IDC Skövde

Samverkan | Tips från IDC

Arne tipsar: CSR Västsverige, en bra kunskapsbank för socialt hållbarhetsarbete

Vi på IDC är sedan länge medlemmar i CSR Västsverige och jag tänkte dela med mig lite av vad det…