Nätverknätverk

Vi jobbar med att hålla ihop ett antal nätverk som syftar till att samla personer med liknande yrken för att ge dem möjlighet till erfarenhetsutbyte och utveckling.

Våra nätverk är ett naturligt sätt för oss att klustra och skapa engagemang i syfte att långsiktigt stärka våra delägarföretag och tillgodose deras behov. Vi jobbar för samverkan i allt vi gör.

Inköpsnätverket

Nätverket syftar till att ge den som arbetar med inköp en arena för erfarenhetsutbyte och samverkan. Nätverksträffar hålls 1-2 gånger per år ute i deltagande företags verksamheter.

Kontaktperson

Produktion

0500-50 25 10

Lars Tööj

Produktion

Här kommer du snart kunna läsa lite mer om just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad.

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 10

Produktionsnätverket i Tibro

Detta nätverk drivs i syfte att vara ett forum för gemensamma frågeställningar och möjlighet att skapa affärsmässiga relationer. Målet med samverkan är att öka tillväxten och konkurrenskraften genom att ta men även ge hjälp från deltagare inom nätverket. Nätverket bedrivs genom nätverksträffar och studiebesök 3-4 ggr/år, där gruppens deltagare bestämmer temat för varje träff. Temat väljs utifrån att samtliga organisationer ska känna delaktighet och ha gemensamt intresse av att dela med sig av sina erfarenheter, oavsett verksamhet. Deltagare i nätverket är i första hand produktionschefer eller produktionsledare från IDCs delägarföretag i Tibro.

Kontaktperson

Produktutveckling

0500-50 25 22

Johan Svensson

Produktutveckling

Jag börjar med att berätta lite mitt om personliga foto. Tanken är att försöka visa vad mitt största intresse är; skog och jakt. Men mycket tid går även åt för löpträning, skidåkning, familjeliv med två barn och vår nya familjemedlem, hundvalpen Diza.

Jag har jobbat med produktutveckling och finansiering här sedan 2012 och fungerar även lite som en länk mellan småföretagen och akademin.
Det innebär att jag lyssnar av företagens behov och utmaningar och hjälper dem hitta en lösning. Det kan vara hjälp i form av samverkan med andra företag, forskningsinstitut eller konsulter.
Det är fantastiskt roligt att tillsammans med företagen hitta en lösning och på så sätt få uppskattning för vårt jobb.

IDC skulle jag sammanfatta med orden lyhörd, nyfiken och engagerad. För att förstå företagens behov behövs mycket av dessa egenskaper.

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 22

Produktionstekniskt strategiskt nätverk

Nätverket träffas en gång per månad, ofta ute hos deltagande företag där också tid läggs på något gott exempel att visa. I detta nätverk är man med och bidrar aktivt med både kunskap och möjlighet att påverka beslut inom produktionstekniska ämnen i Skaraborg. Målgrupp för nätverket är tekniker, ingenjörer, utvecklingschefer och ledare i den tillverkande industrin i Skaraborg, Högskolan i Skövde och forskare samt studenter. Nätverket bedrivs i samverkan med Högskolan i Skövde.

Kontaktperson

Produktion

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Produktion

Här kommer du snart kunna läsa lite mer om just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad.

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 12

VD/Omvärld

Syftet med detta nätverk är att skapa ökade förutsättningar för att utveckla deltagarnas affärer och i förlängningen ökad lönsamhet. Deltagarna träffas för att ge och få signaler, erfarenheter och omvärldsbevakning. Nätverksträffar hålls två gånger per år ute i deltagande företags verksamheter.

Kontaktperson

Produktion

0500-50 25 10

Lars Tööj

Produktion

Här kommer du snart kunna läsa lite mer om just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad.

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 10