Kompetensutveckling

IDC erbjuder delägarföretag möjligheter till kompetensutveckling genom både utbildningar och seminarium.

Vi koordinerar utbildningar i samverkan med Högskolan i Skövde och med andra aktörer. Våra seminarier är oftast planerade till eftermiddagar mellan 13–16. Vår inriktning är att allt vi erbjuder inom kompetensutveckling ska ha sin grund i våra delägarföretags behov.

Exempel på områden vår kompetensutveckling fokuserat kring är LEAN filosofi, metoder och verktyg inom LEAN, systematiskt arbetsmiljöarbete, diskrimineringslagen, försäljning, material och affärssystem.

Dessutom tipsar vi om utbildningar och event arrangerade av andra, men som kan vara till nytta och inspiration för människorna i våra delägarföretag.

Gå till aktuella utbildningar och event

Vill du veta mer?

Hör av dig till Cecilia eller Lisa om du vill veta mer om vår kompetensutveckling.

Strategisk Kompetensförsörjning

0500-50 25 06

Cecilia Karlsson

Strategisk Kompetensförsörjning

Här kommer du snart kunna läsa lite mer om just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad.

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 06

Kommunikation/Marknad

0500-50 25 02

Lisa Stridh

Kommunikation/Marknad

Här kommer du snart kunna läsa lite mer om just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad.

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 02